آدرس آزمایشگاه :

ارتباط با ما

Contactآدرس آزمایشگاه نیکنام:


تهران، فلکه اول خزانه بخارایی، ابتدای خیابان فراهانی، طبقه فوقانی بانک پارسیان


شماره تماس: 8-55083036

شماره تماس مستقیم مدیریت آزمایشگاه:  09911158550