آدرس آزمایشگاه :

راه اندازی دستگاه وایداس P.C

portfolio image

دستگاه وایداس کشور فرانسه در آزمایشگاه نیکنام راه اندازی شد.

 به توجه به سیاست جدید آزمایشگاه نیکنام جهت تجهیز آزمایشگاه با به روزترین دستگاههای دنیا، آزمایشگاه نیکنام مجهز به دستگاه وایداس P.C کشور فرانسه شد. 

این دستگاه با سیستم ELFA توانایی انجام تست های ایمنی شناسی را دارد و از دقیقترین دستگاههای سنجش ایمنی دنیا می باشد که بیش از 30000 دستگاه تاکنون نصب شده است.