آدرس آزمایشگاه :

بخش خونشناسی

بخش های آزمایشگاه
portfolio image

 

بخش هماتولوژی آزمایشگاه نیکنام

 

مجهز به دستگاههای سیسمکس KX21n کشور ژاپن، دستگاه کواگولومتر بیومریکو فرانسه و دستگاه سدیمان ریدر Electa کشور ایتالیا می باشد.