آدرس آزمایشگاه :

ساعات کاری

Niknam Laboratory

ساعت کاری آزمایشگاه

 

هر روز ساعت 7 صبح لغایت 8 عصر

روزهای پنجشنبه از ساعت 7 صبح لغایت 4 عصر

بجز روزهای تعطیل رسمی کشور