آدرس آزمایشگاه :

راهنمای جوابدهی

Niknam Laboratory

 

روش های تحویل جواب آزمایشات مراجعین

1-      تحویل حضوری با ارایه قبض آزمایش یا کارت شناسایی معتبر عکس دار

2-     ارسال لینک جواب آزمایش از طریق پیامک (نیاز به موبایل هوشمند و برنامه pdf reader است)

3-   سایت آزمایشگاه

4-   پیک و پست (به درخواست بیمار)