آدرس آزمایشگاه :

تاریخچه آزمایشگاه

Niknam Laboratory

 آزمایشگاه نیکنام در سال 1394 در منطقه خزانه بخارایی راه اندازی شده است. این آزمایشگاه هم اکنون مجهزترین آزمایشگاه منطقه خزانه می باشد و مجهز به دستگاههای کمی لومینیسانس، دستگاه وایداس کشور فرانسه و دستگاه ایمونواسی تمام اتوماتیک است

از طرف دیگر این آزمایشگاه جزو "مجموعه آزمایشگاه پادینا" می باشدو مجموعه آزمایشگاهی پادینا دارای چندین آزمایشگاه در سطح تهران بوده و مجهز به تمامی بخش های تخصصی و فوق تخصصی می باشد. 


 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


بیمه های طرف قرارداد آزمایشگاه نیکنام

 

بیمه های پایه

تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای مسلح

 

بیمه های تکمیلی

دانا، البرز، دی، تعاون، پارسیان، سینا، رازی، سامان، بیمه ما، آسیا، کوثر -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


مجموعه آزمایشگاهی پادینا

آزمایشگاه نیکنام: فلکه اول خزانه بخارایی

آزمایشگاه پاتولوژی مهرصدرا: یوسف آباد، تقاطع فتحی شقاقی

آزمایشگاه پاتولوژی و مولکولی پادینا: ابتدای خیابان شریعتی، خیابان خواجه نصیر

آزمایشگاه طب الحسن: افسریه، شهرک الفجر

آزمایشگاه پاتوبیولوژی شمیران نو: خیابان شمیران نو